Tìm cơ sở sản xuất

12 cơ sở sản xuất

hiển thị 12/ 59 cơ sở

HTX Tia Sáng

Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Gia Nghĩa, VIETFARM

Rau củ quả
Đang sản xuất

THT SX tỏi tía Bản Mo - Yên Châu

Bản Mo, Yên Châu, Yên Châu, VIETFARM

Đang sản xuất

THT PTBV cao nguyên Nà Sản

Tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót, Mai Sơn, Mai Sơn, VIETFARM

Đang sản xuất

THT SX Chè sạch Mường Do

Mường Do, Phù Yên, Phù Yên, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Noong Lào

bản Noong Lào, Chiềng Pha, Thuận Châu, Thuận Châu, VIETFARM

Dược liệu
Đang sản xuất

HTX Nông nghiệp Tiến Thành

Thôn 02, xã Cư Knia, Cư Jút, Cư Jút, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX Nông nghiệp công bằng Thuận An

xã Thuận An, Đăk Mil, Đắk Mil, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX Nông nghiệp - Dịch vụ và Thương mại HÀ SƠN BÌNH

Thôn 4, Nhân Đạo, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk R'lấp, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX Nông nghiệp hữu cơ AN TÂM

Đăk Ndrung - Đăk Song , Đắk Song, VIETFARM

Đang sản xuất

Trang trại Amifarm

Tiểu khu 34 - Xã Tân lập - Mộc Châu - Sơn La, Mộc Châu, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX Cacao Minh Tân Đạt

thôn 12 Xã Cư Ni - EaKar , Ea Kar, VIETFARM

Đang sản xuất

HTX DVNN Chư KPô

Xã Chư K Bô, huyện K rông Buk, Krông Búk, VIETFARM

Đang sản xuất