Cơ sở sản xuất

Hợp tác xã Nông nghiệp Đàn Hương Macca – Vip Phú Lộc

Thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Macca
(0 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Phan Thế Cửu
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua