Cơ sở sản xuất

HTX Cacao Minh Tân Đạt

thôn 12 Xã Cư Ni - EaKar

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Cà phê
(210 Ha)
VietFarm
Cacao
(75 Ha)
VietFarm
Hạt điều
(115 Ha)
VietFarm
Hồ tiêu
(110 Ha)
VietFarm
Bưởi & Cam
(50 Ha)
VietFarm
Cà phê bột
(0 Ha)
VietFarm
Sô cô la
(0 Ha)
VietFarm
Bột cacao
(0 Ha)
VietFarm
Hạt điều sấy muối
(0 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 560 H
Quản lý Thái Xuân Quang
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua