Cơ sở sản xuất

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Noong Lào

bản Noong Lào, Chiềng Pha, Thuận Châu

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Chè
(18 Ha)
VietFarm
Cà phê
(20 Ha)
VietFarm
Cỏ ngọt
(0 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 38
Quản lý Lò Văn Sứa
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua