Cơ sở sản xuất

THT PTBV cao nguyên Nà Sản

Tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót, Mai Sơn

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Cà phê
(0 Ha)
VietFarm
Bưởi
(0 Ha)
VietFarm
Xoài
(0 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Lê Thị Tươi
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua