Cơ sở sản xuất

HTX Tia Sáng

Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Chanh leo
(20 Ha)
VietFarm
Hà Thị Lợi Chanh Leo quả tươi
Dịch chanh leo
(20 Ha)
VietFarm
Nguyễn Trường Việt

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 40 Ha
Quản lý Phạm Thị Quê
Chứng chỉ sản xuất
HTX Tia Sáng : VF ID 48.0009
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua