Cơ sở sản xuất

HTX Sản xuất và kinh doanh Nông sản sạch Bạch Đằng

Đại Uyên – Bạch đằng – Kinh Môn – Hải Dương

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Thanh Long
(15 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 15 H
Quản lý Nguyễn Văn Thuấn
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua